Kỷ luật sa thải trái pháp luật và hậu quả pháp lý của sa thải trái pháp luật

Kỷ luật sa thải trái pháp luật và hậu quả pháp lý của sa thải trái pháp luật

Thực tế hiện nay cho thấy thực trạng sa thải lao động trái pháp luật đang diễn ra rất nhiều. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ nhiều lý do, nhưng nguyên nhân chính là do NSDLĐ đang cố tình khai thác vào những quy định chưa chặt chẽ của pháp luật hiện nay.


Thủ tục tách sổ đỏ đồng sở hữu?
Thủ tục tách sổ đỏ đồng sở hữu?
Hình thức sở hữu đất đai tại Việt Nam được quy định như thế nào?
Hình thức sở hữu đất đai tại Việt Nam được quy định như thế nào?
 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những gì?
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những gì?
Nội quy lao động phải có những nội dung chủ yếu nào?
Nội quy lao động phải có những nội dung chủ yếu nào?
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất năm 2017
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất năm 2017
Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất năm 2017
Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất năm 2017
Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất năm 2017
Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất năm 2017
Điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập sở giao dịch hàng hóa năm 2017
Điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập sở giao dịch hàng hóa năm 2017

Mức tiền lương trong thời gian thử việc là bao nhiêu?

Mức tiền lương trong thời gian thử việc là bao nhiêu?

Trước khi ký kết hợp đồng lao động chính thức thì người sử dụng lao động thường yêu cầu người lao động thử việc trong thời gian nhất định. Nếu người lao động đạt yêu cầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng lao động chính thức.

  • Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh

    Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

  • Luật sư chuyên tư vấn bảo hiểm xã hội qua tổng đài 19006198

    Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

  • Thủ tục hưởng chế độ thai sản theo quy định mới nhất năm 2017

    Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó là vấn đề việc làm và các chế độ trợ cấp cho người lao động. Trong đó thủ tục để hưởng chế độ thai sản được nhiều lao động nữ quan tâm. Luật Everest sẽ cung cấp cho quý khách dịch vụ về thủ tục hưởng chế độ thai sản như thế nào?