Điều kiện và thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam thì cần phải được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo quy định của Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:...

Xem thêm ...

Hiện nay, doanh nghiệp có nhiều biện pháp để thúc đẩy doanh thu của doanh nghiệp mình, trong đó có hoạt động khuyến mại. Việc khuyến mại giúp cho lượng tiêu thụ của hàng hóa được tăng nhanh hơn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.