Hợp đồng nguyên tắc về cơ bản có những đặc điểm giống hợp đồng kinh tế, 2 hợp đồng này có giá trị pháp lý ngang nhau.

Công chứng, chứng thực là một biện pháp bảo đảm về mặt hình thức, nội dung cho các giao dịch dân sự. Vậy hợp đồng mua bán xe có phải công chứng, chứng thực không?

Công ty nước ngoài (Nguyên đơn) ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Việt Nam (Bị đơn) để nhờ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn trong vụ tranh chấp kinh doanh thương mại với một công ty của Việt Nam tại Tòa án Việt Nam.

Trước khi ký hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử trong một thời gian nhất định. Vậy sau khi hết thời gian thử việc mà người lao động không đạt, doanh nghiệp có được yêu cầu thử việc lần hai không?

Để tránh việc người lao động dễ dàng nghỉ việc, nhiều doanh nghiệp đã yêu cầu ký cam kết làm việc trong khoảng thời gian 5 năm, 10 năm,..., nếu nghỉ trước thời hạn sẽ phải bồi thường một khoản tiền. Vậy cam kết này có vi phạm pháp luật không?

Giao dịch bảo đảm hiện nay khá phổ biến trong các giao dịch dân sự nói chung. Luật cũng quy định khá chi tiết về các biện pháp bảo đảm trong giao dịch dân sự. Vậy các biện pháp này có các đặc điểm chung gì?

Việc chuyển giao nghĩa vụ dân sự có hiệu lực sẽ làm chấm dứt mối quan hệ pháp lý giữa bên có nghĩa vụ với bên có quyền và làm phát sinh mối quan hệ pháp lý giữa người thế nghĩa vụ với bên có quyền.

Khi đề nghị giao kết hợp đồng, có thể vì vài một lý do không may nên người đề nghị giao kết hợp đồng có thể bị mất. Khi đó, nhiều người sẽ có thắc mắc xem liệu đề nghị giao kết hợp đồng đó có còn hiệu lực hay không?

"Thế nào là hợp đồng dân sự vô hiệu và trong những trường hợp nào thì hợp đồng là vô hiệu?" Sau đây là phần trả lời của công ty Luật TNHH Everest về câu hỏi của chị Thúy Quỳnh tại Hưng Yên với câu hỏi trên như sau:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng luôn tiềm ẩn những nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến cho các nghĩa vụ hợp đồng không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng, đầy đủ như cam kết. Khi đó, một trong các bên có quyền được tuyên bố hủy bỏ hợp đồng.

Trong các hình thức trách nhiệm dân sự trong hợp đồng dân sự thì phạt vi phạm hợp đồng; bồi thường thiệt hại hợp đồng là những hình thức trách nhiệm thông dụng nhất.

Trong hợp đồng thương mại quốc tế, việc chọn luật áp dụng là rất quan trọng, đây sẽ là cơ sở để các bên dẫn chiếu trong quá trình thực hiện hợp đồng và cả trong giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là loại hợp đồng thể hiện rõ các đặc điểm của hợp đồng thương mại quốc tế.

Công ty Luật TNHH Everest trả lời câu hỏi của chị Hà Linh đến từ Quảng Nam về câu hỏi : "Hợp đồng dân sự là gì? Chủ thể và nội dung của hợp đồng được quy định như thế nào?" như sau:...

Hợp đồng mua bán nhà ở cần phải tuân thủ các quy định mang tính bắt buộc như : phải được lập thành văn bản, công chứng, làm thủ tục sang tên …. Dưới đây là một mẫu Hợp đồng mua bán nhà mà Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu để Quý vị tham khảo.

Chị Mai Hằng tại Thái Bình có gửi câu hỏi: Đề nghị Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giúp tôi soạn thảo phần căn cứ của hợp đồng kinh tế. Sau đây là ý kiến trả lời của Công ty TNHH Everest về câu hỏi của chị...