Mẫu giấy đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2017

Chúng tôi xin cung cấp mẫu giấy đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2017 như dưới đây. Chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài 19006198 để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm ...

Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất cho người lao động mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Chi tiết vui lòng liên hệ tới tổng đài 19006198 để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ.

Bạn đang băn khoăn không biết khi muốn xin nghỉ việc thì viết đơn như thế nào cho chuẩn? Mời bạn tham khảo mẫu đơn xin nghỉ việc mà chúng tôi cung cấp dưới đây

Dưới đây là mẫu Hợp đồng lao động không thời hạn mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng tham khảo. Chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài 19006198 để được tư vấn và hỗ trợ.

Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất cho người lao động mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Chi tiết vui lòng liên hệ tới tổng đài 19006198 để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ.

Mẫu Bảng kê tài khoản ngân hàng (Kèm theo tờ khai mẫu số 02-ĐK-TCT) - Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho đơn vị trực thuộc) Mẫu số: 02-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

Dưới đây là mẫu Hợp đồng lao động không thời hạn mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng tham khảo. Chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài 19006198 để được tư vấn và hỗ trợ.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp mẫu hợp đồng lao động như dưới đây để khách hàng tham khảo. Có vướng mắc gì khi soạn thảo hợp đồng lao động hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 19006198 để được tư vấn và hỗ trợ.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp mẫu đơn đề nghị sửa đổi, giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp như dưới đây cho khách hàng tham khảo. Chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài 19006198 để được tư vấn và hỗ trợ

Mẫu số 04: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp mẫu giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng như sau:

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp cho quý khách hàng mẫu đơn xin sao chụp tài liệu trong vụ án hình sự mới nhất, như sau:

Mẫu số 08-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Mẫu số 04-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Mẫu số 03-DS Biên bản lấy lời khai của người làm chứng (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Mẫu số 01-DS Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Tờ khai đăng ký (Dùng cho hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh) - Mẫu số: 03-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (Kèm theo tờ khai mẫu số 02-ĐK- TCT) - Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Mẫu Bảng kê tài khoản ngân hàng (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) - (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính)

Mẫu Bảng kê các đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh không thuộc đối tượng cấp mã số thuế (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) - (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính)

Mẫu Bảng kê các đơn vị độc lập (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) - (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính)

Mẫu số 22-HC Bản án hành chính sơ thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Chúng tôi xin cung cấp mẫu giấy đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2017 như dưới đây. Chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài 19006198 để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ.