Ngoại trừ việc bản thân người lao động mắc lỗi dẫn đến việc bị ngừng việc, trong mọi trường hợp khác, người sử dụng lao động đều có nghĩa vụ thanh toán tiền lương cho người lao động.

Người giám hộ là người đại diện theo pháp luật của người được giám hộ. Khi tham gia các giao dịch, trừ các giao dịch đơn giản thì người giám hộ phải đứng ra để đại diện cho người được giám hộ và chịu trách nhiệm trước pháp luật những hành vi của họ.

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý mang thai, nghỉ thai sản, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;...

Nhân viên của Công ty anh/chị nghỉ do có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật như ốm đau, hiếu hỷ thì không bị sa thải. Tuy nhiên, nếu lao động nữ nghỉ 30 ngày mà không có sự đồng ý của người sử dụng lao động và không...

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động là quyền của người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động. Điều 35 Bộ luật Lao động quy định về thủ tục, cách thức thực hiện và hậu quả pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Viên chức cũng là một người lao động đặc biệt, thủ tục nghỉ việc của viên chức được quy định như thế nào? Dưới đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề này...

Công ty có được sa thải người lao động nữ khi họ đang mang thai hay không? Để đảm bảo lợi ích cho người phụ nữ Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau...

Khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, người lao động được hưởng những quyền lợi gì? Người lao động có được trả lương hay không? Nếu có thì cách tính lương làm thêm vào ngày nghỉ lễ như thế nào? Dưới đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề này.

Khi làm việc vào ban đêm khiến sức khỏe người lao động bị ảnh hưởng xấu rất nhiều. Chính vì vậy hiện nay pháp luật quy định tiền lương làm việc vào ban đêm cho người lao động đã tăng lên rất nhiều để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Người lao động khi phải làm thêm giờ theo yêu cầu của người lao động sẽ được trả một khoản tiền lương làm thêm theo quy định của pháp luật.

Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật được miễn thuế thu nhập cá nhân

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây: Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, ...

Công chức khi nghỉ việc sẽ được hưởng chế độ gì? Pháp luật quy định về chế độ này như thế nào? Dưới đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề này. Khách hàng muốn biết thêm chi tiết vui lòng gọi 19006198 để được tư vấn và hỗ trợ.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước theo quy định của pháp luật

Điều kiện người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc là gì? Dưới đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề này như sau

Trong quá trình lao động người lao động có thể gặp phải tai nạn lao động do lỗi của mình hoặc cả những nguyên nhân khách quan khác. Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong trường hợp này pháp luật quy định người sử dụng lao động cũng phải có trách nhiệm như sau

Khi doanh nghiệp sáp nhập mà người lao động không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có được hưởng trợ cấp thôi việc.

Thời gian thử việc vẫn được coi là thời gian làm việc để hưởng phép năm nếu như sau thời gian thử việc người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.