Pháp luật quy định những trường hợp nào không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế?

Nguyên tắc quản lý thuế là gì? Cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế được quy định như thế nào?

Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi hành chính của chủ thể có thẩm quyền là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là bao lâu? Những nội dung cần lưu ý về mức xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định mới nhất từ ngày 05/12/2020.

Các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân được quy định cụ thể như thế nào?

Việc thưởng Tết cho người lao động tuy không bắt buộc nhưng hiện nay rất nhiều doanh nghiệp có khoản chi này cho người lao động. Vậy tiền thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN, TNDN và BHXH không?

Thuế suất thuế TNDN theo quy định mới nhất được ghi nhận tại khoản 6 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 và được hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

Thuế giá trị gia tăng có 2 kỳ kê khai là theo tháng hoặc theo quý. Vậy cách xác định kỳ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định mới nhất cụ thể như thế nào?

Nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phải thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải xác định kỳ tính thuế. Vậy kỳ tính thuế tndn được xác định như thế nào?

Phương pháp khấu trừ thuế là một trong hai phương pháp được áp dụng để tính thuế giá trị gia tăng. Điều kiện áp dụng và cách thức xác định số thuế phải nộp được quy định như thế nào?

Hiện nay, hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện được việc này.

Hồ sơ khai thuế được gia hạn nộp trong trường hợp nào? Trình tư, thủ tục gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế 2019.

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là bước căn bản nhất để tính thuế TNDN. Cách xác định thu nhập chịu thuế như thế nào.

Theo pháp luật hiện hành, có khá nhiều khoản từ tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp… người lao động phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Và liệu tiền chế độ thai sản có nằm trong những khoản này?

Hoàn thuế là quyền của cá nhân người nộp thuế khi thuộc trường hợp được hoàn thuế và đủ điều kiện hoàn thuế. Để biết khi nào được hoàn thuế thu nhập cá nhân hãy xem quy định dưới đây.

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế được khai theo tháng, trừ trường hợp khai theo quý và theo từng lần phát sinh. Dưới đây là đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và theo quý.

Nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp được tính vào thu nhập chịu thuế và được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, không phải phụ cấp nào cũng phải chịu thuế.

Nhằm hỗ trợ đồng bào một số tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ thì nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Vậy, tiền ủng hộ có được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân?

Để tính được số tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải áp dụng mức thuế suất hợp lý. Vậy theo quy định pháp luật hiện nay, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào?