Thủ tục và điều kiện đăng ký kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện có thủ tục và điều kiện khác và phức tạp hơn so với đăng ký kinh doanh các ngành, nghề không có điều kiện.

Khi tiến hành bán đấu giá thì có nhiều trường hợp người tham gia đấu giá đã trả giá để được nhận món đồ đó nhưng vì một số lý do mà người đã trả giá cao nhất muốn rút lại giá đã trả và không muốn tiếp tục tiến hành đấu giá nữa.

Công ty Luật TNHH Everest trả lời câu hỏi của chị Đỗ Hà Thu tại Bình Định: "Liệu có được phép nhận tiền mặt bằng ngoại hối từ khách hàng hay nhất định phải nhận tiền từ chuyển khoản?"