Những ngành, nghề được ưu đãi đầu tư hiện nay là gì?

Luật đầu tư năm 2014 quy định về những ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư như sau...

Xem thêm ...

Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục như thế nào? Pháp luật quy định ra sao?

Giấy chứng nhận đầu tư là là một văn bản hay bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án. Vậy trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư được quy định cụ thể như thế nào?

Bên cạnh dự án PPP thì dự án đầu tư có sử dụng đất cũng đang được quan tâm rộng rãi. Chính vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra quy định về điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất gửi đến bạn đọc.

Luật đầu tư năm 2014 quy định về những ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư như sau...

Cổ phần khác biệt hoàn toàn so với khái niệm cổ phiếu. Cổ phần là số vốn của công ty cổ phần được chia ra thành nhiều phần bằng nhau còn cổ phiếu là...

Viên chức không có quyền được thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với quyền góp vốn thì...

Thương nhân nước ngoài được phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;...

Công ty Luật TNHH Everest trả lời câu hỏi của anh Ngọc Bình tại Hải Dương về thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do chuyển nhượng phần vốn góp như sau: