Những ngành, nghề được ưu đãi đầu tư hiện nay là gì?

Luật đầu tư năm 2014 quy định về những ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư như sau...

Xem thêm ...

Thương nhân nước ngoài được phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Luật đầu tư năm 2014 quy định về những ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư như sau...

Cổ phần khác biệt hoàn toàn so với khái niệm cổ phiếu. Cổ phần là số vốn của công ty cổ phần được chia ra thành nhiều phần bằng nhau còn cổ phiếu là...

Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;...

Công ty Luật TNHH Everest trả lời câu hỏi của anh Ngọc Bình tại Hải Dương về thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do chuyển nhượng phần vốn góp như sau:

Viên chức không có quyền được thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với quyền góp vốn thì...