Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Mẫu: TK3-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp cho quý khách hàng những biểu mẫu về Bảo hiểm xã hội mới nhất, cụ thể: Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như sau: