Những điểm mới về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 so với Luật Đất đai năm 2003?

Về cơ bản, trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 đều dựa trên tinh thần của Luật Đất đai năm 2003 và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay.>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


Nội dung quy định về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 (Điều 42) cơ bản kế thừa những quy định tại Điều 25 Luật Đất đai năm 2003 và có những sửa đổi, bổ sung phù hợp với những nội dung sửa đổi trong Luật Đất đai năm 2013.

Về cơ bản, trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện vẫn được quy định như Luật Đất đai năm 2003. Cụ thể:

- Chính phủ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì giúp Chính phủ trong việc tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Luật Đất đai năm 2013 cũng bỏ quy định về trách nhiệm trong việc lập quy hoạch cấp xã. Ngoài ra bổ sung điều khoản nhằm quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; Bộ Công an tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@everest.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.