Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp mẫu đơn đề nghị sửa đổi, giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp như dưới đây cho khách hàng tham khảo. Chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài 19006198 để được tư vấn và hỗ trợ

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
TÊN DOANH NGHIỆP

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ…

(thay đổi lần thứ......)

Kính gửi:(Cơ quan có thẩm quyền)

1. Tên doanh nghiệp(viết bằng chữ in hoa):...........................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số.......................do..............cấp ngày...........tháng.........năm...........

Giấy phép kinh doanh số........................do.................cấp ngày........tháng.........năm ............

Địa chỉ trụ sở chính:(ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)....

Điện thoại:…….........….Fax:…….............................……

Email: ……............……Website (nếu có): ………...........

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:........................................Nam/Nữ..........................Quốc tịch.................................

Chức danh:...............................................................................................................................

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá

và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá với nội dung sau:

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:

..................................................................................................................................................

2. Lý do sửa đổi, bổ sung:

..................................................................................................................................................

3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung:

..................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh này.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép kinh doanh./.

......, ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Chi nhánh Tây Hà Nội:Tầng 9, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  4. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  5. E-mail:info@everest.net.vn, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.