Khi người lao động nghỉ chăm sóc con ốm thì có được hưởng chế độ ốm đau của bảo hiểm xã hội hay không? Dưới đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề này như sau...

Khi muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải lập hồ sơ như thế nào? Nộp hồ sơ này ở đâu để được giải quyết? Để giải đáp thắc mắc này của quý khách hàng chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau...

Chế độ tử tuất được quy định như thế nào? Hồ sơ xin hưởng chế độ tử tuất gồm những giấy tờ gì? Để giải đáp thắc mắc của khách hàng về vấn đề này chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn như dưới đây.

Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất được thực hiện như sau: (i) Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH; (ii) Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại đối với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý.

Theo quy định của pháp luật thì không phải mọi khoản phụ cấp cho người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội mà có khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội, có khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại điều 34 và điều 37 Luật BHXH thì người lao động nữ được hưởng chế độ khi sinh con với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc; ngoài ra còn được...

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết.

Người lao động được hưởng lương hưu sau khi nghỉ việc nếu đủ độ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội.Tuy nhiên người lao động có thể xin nghỉ hưu sớm hơn nếu...

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH đã thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện so với quy định tại Nghị định 134/2015/NĐ-CP

Người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu sau khi nghỉ hưu sẽ được trợ cấp tiền lương hưu hàng tháng. Chúng tôi xin tư vấn về cách tính lương hưu hàng tháng cho người lao động như sau

Đối tượng được hưởng và Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp thông tin mới nhất về chế độ nghỉ thai sản cho người lao động bắt đầu từ ngày 1/7/2017 như sau...

Do vẫn chưa có quy định thay thế về mức đóng bảo hiểm xã hội nên mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 vẫn theo quy định tại quyết định 959/QĐ-BHXH NĂM 2015

Nghị định 115/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định cụ thể mức lương hưu hằng tháng của người lao động.

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội mới nhất, có sự khác biệt về mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước 1/1/2018 và nghỉ hưu sau 1/1/2018.

Do không thuộc đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội, những lao động tự do, những người nông dân, hoặc những người không làm công ăn lương tại một công ty cố định chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có để được an lành tuổi già với mức lương hưu từ bảo hiểm

Người lao động hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn

Ngoài những đối tượng bắt buộc phải nộp bảo hiểm xã hội, tất cả các công dân từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng các quyền lợi từ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ bao gồm đối với chế độ tử tuất và chế độ hưu trí, người nộp bảo hiểm xã hội tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản.

Bạn muốn nghỉ việc nhưng vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của nhà nước? Công ty Luật TNHH Everest cung cấp cho bạn mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất để bạn tham khảo.