Muốn xin cấp lại sổ hộ khẩu đã mất phải làm như thế nào?

Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. Thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu như sau:...

Xem thêm ...

Muốn đăng ký thường trú tại Thành Phố trực thuộc trung ương phải thỏa mãn điều kiện gì?

Luật đầu tư năm 2014 quy định về những ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư như sau...

Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải được nộp trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày ưu tiên, nếu trong đơn có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế, hoặc trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ưu tiên nếu yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp cho quý khách hàng Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần đính kèm Nghị định 81/2013/NĐ-CP như dưới đây:

Hợp đồng nguyên tắc về cơ bản có những đặc điểm giống hợp đồng kinh tế, 2 hợp đồng này có giá trị pháp lý ngang nhau.

Luật quản lý thuế 2019 quy định các hành vi thuộc nhóm hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế.

Những vấn đề cần biết về chủ thể có quyền đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.

Doanh nghiệp phải báo giảm lao động khi nào? Trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp chậm báo giảm lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

Pháp luật quy định về việc hoàn thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế cũng như mục đích của việc phân loại hồ sơ hoàn thuế như thế nào?

Pháp luật quy định việc áp dụng mức thuế suất 0% khi tính thuế giá trị gia tăng như thế nào?

Hợp đồng thử việc thường có thời hạn từ 02 tháng trở xuống thì thực hiện quyết toán thuế TNCN như thế nào?

Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục như thế nào? Pháp luật quy định ra sao?

Giấy chứng nhận đầu tư là là một văn bản hay bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án. Vậy trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư được quy định cụ thể như thế nào?

Bên cạnh dự án PPP thì dự án đầu tư có sử dụng đất cũng đang được quan tâm rộng rãi. Chính vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra quy định về điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất gửi đến bạn đọc.

Nhà nước có những khoản hỗ trợ về tiền đóng bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động được quy định tai Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Truy thu bảo hiểm xã hội là gì? Các trường hợp truy thu bảo hiểm xã hội? Những nội dung cần biết về truy thu bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật hiện hành.

Công chứng, chứng thực là một biện pháp bảo đảm về mặt hình thức, nội dung cho các giao dịch dân sự. Vậy hợp đồng mua bán xe có phải công chứng, chứng thực không?

Theo đó, các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác

Việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là căn cứ để người lao động được hưởng lương hưu. Nhờ số tiền này, người lao động sẽ có một khoản thu nhập ổn định để lo cho cuộc sống khi về già. Vậy người trên 60 tuổi có được đóng BHXH không?