Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất

Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất cho người lao động mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Chi tiết vui lòng liên hệ tới tổng đài 19006198 để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ.

Đơn xin nghỉ thai sản là đơn do người lao động viết để xin được phép nghỉ thai sản khi sắp đến kỳ sinh nở theo đúng quy định của pháp luật. Vậy mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sảnđược viết theo mẫu nào, cách lập đơn nghỉ thai sản ra sao?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198


TÊN CƠ QUAN
……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN


Kính gửi:………………………………….......................................

Tên tôi là:…………………........……..……………………Sinh ngày……………………..……….............
Chức vụ:……………………………..........….. Vị trí công tác:…………………………………….............
Số CMTND:................................. Ngày cấp................................ Nơi cấp...................................
Địa chỉ hiện tại:..........................................................................................................................
Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban
Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..
Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……..………hiện đang công tác tại…...................
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.
Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!


Ý kiến của Giám đốc

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm......
Người làm đơn
.....