Những thay đổi về kỳ kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 so với Luật Đất đai năm 2003 là gì?

Tình trạng giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan đang diễn ra ngày càng phổ biến ở địa phương, nhất là cấp huyện. Việc thay đổi kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã phần nào khắc phục tình trạng trên.

Xem thêm ...

Số đỏ là giấy chứng nhận sử dụng đất do bộ tài nguyên và môi trường ban hành, bìa màu đỏ và có nội dung nghi nhận quyền sử dụng đất nên mẫu này còn gọi là “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Khái niệm, phân loại hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng PPP). Đặc điểm pháp lý của hợp đồng PPP và những quy định của pháp luật về hợp đồng PPP.

Quy định về nguồn vốn đầu tư, việc xác nhận dự án đầu tư và thẩm quyền quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án đối với mỗi loại chương trình, dự án khác nhau.

Khái niệm, nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài và các hình thức nhà đầu tư có thể lựa chọn để thực hiện đầu tư ra nước ngoài.

Số lượng văn bản điều chỉnh vấn đề thành lập lớp mầm non tư thục hiện nay là tương đối lớn, gây khó khăn cho các cá nhân, tổ chức trong việc nắm bắt, áp dụng và thực hiện thủ tục.

Nhà đầu tư bao gồm ba nhóm: nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Bảo đảm đầu tư là những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư.

Trước khi quyết định đầu tư vào một dự án, nhà đầu tư cần nghiên cứu một cách cẩn trọng và kỹ càng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là một hình thức đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014.

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế là một hình thức đầu tư được quy định trong Luật Đầu tư năm 2014.

Theo Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO và quy định của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam để kinh doanh dịch vụ logistics.

Hợp đông hợp tác kinh doanh và hợp đồng liên doanh là hai hình thức liên kết đầu tư phổ biến trong đầu tư quốc tế, đặc biệt là khi nhà đầu tư mới thâm nhập thị trường nước ngoài.

Thương nhân nước ngoài được phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

Đất đai là sở hữu của toàn dân trong đó Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Trong đó, pháp luật đất đai 2013 đã quy định các quyền cụ thể của Nhà nước trong lĩnh vực này.

Nhà nước vừa có vai trò đại diện chủ sở hữu về đất đai trong Luật Đất đai 2013 vừa có những trách nhiệm cần phải thực hiện trong công tác quản lý đất đai của mình.

Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai. Tuy nhiên, Nhà nước phải nhờ vào hệ thống các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giúp việc cho mình trong việc quản lý, giúp Nhà nước có thể thực hiện tốt quyền này.

Quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý, được quy định thống nhất từ trung ương đến địa phương. Qua đó, mỗi cơ quan có những hoạt động khác nhau và trên phạm vi khác nhau.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai được phân cho các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, thống nhất từ trung ương đến địa phương.