Những thay đổi về kỳ kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 so với Luật Đất đai năm 2003 là gì?

Tình trạng giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan đang diễn ra ngày càng phổ biến ở địa phương, nhất là cấp huyện. Việc thay đổi kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã phần nào khắc phục tình trạng trên.

Xem thêm ...

Nhiều người còn chưa nắm bắt được các quy định về các điều kiện, thủ tục của việc thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Hãy cùng Hãng Luật Thành Công tìm hiểu chi tiết qua bài viết này nhé.

Nhà nước vừa có vai trò đại diện chủ sở hữu về đất đai trong Luật Đất đai 2013 vừa có những trách nhiệm cần phải thực hiện trong công tác quản lý đất đai của mình.

Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai. Tuy nhiên, Nhà nước phải nhờ vào hệ thống các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giúp việc cho mình trong việc quản lý, giúp Nhà nước có thể thực hiện tốt quyền này.

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định cụ thể như thế nào?

Dự án PPP là một trong những dự án được quan tâm hàng đầu. Pháp luật đặt ra một số các ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ, quy trình lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ được quy định như sau:

Khái niệm, phân loại hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng PPP). Đặc điểm pháp lý của hợp đồng PPP và những quy định của pháp luật về hợp đồng PPP.

Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án đối với mỗi loại chương trình, dự án khác nhau.

Nhà đầu tư bao gồm ba nhóm: nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Bảo đảm đầu tư là những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư.

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là một hình thức đầu tư trực tiếp. Đầu tư vào tổ chức kinh tế là việc các nhà đầu tư bỏ vốn và tài sản vào thành lập mới doanh nghiệp.

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

Quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý, được quy định thống nhất từ trung ương đến địa phương. Qua đó, mỗi cơ quan có những hoạt động khác nhau và trên phạm vi khác nhau.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai được phân cho các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Những sửa đổi về căn cứ và nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 góp phần hoàn thiện hơn, khắc phục được những khó khăn khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hiện nay, bản đồ hành chính và hồ sơ địa giới hành chính là hai tài liệu quan trọng liên quan đến đất đai của bất kỳ địa phương nào. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lần hai loại tài liệu này với nhau trên thực tế.

Cá nhân, tổ chức muốn thực hiện đầu tư cần phải đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy hồ sơ đăng ký đầu tư gồm những giấy tờ gì? Để giải đáp thắc mắc này của khách hàng chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:...

Hợp đông hợp tác kinh doanh và hợp đồng liên doanh là hai hình thức liên kết đầu tư phổ biến trong đầu tư quốc tế, đặc biệt là khi nhà đầu tư mới thâm nhập thị trường nước ngoài.