Để tránh sự bỡ ngỡ và thiếu sót trong quá trình soạn thảo và giao kết hợp đồng, chúng tôi khuyến nghị khách hàng lưu ý một số điều khoản cơ bản, cần thiết trong hợp đồng nói chung như sau:

Hợp đồng bằng lời nói có giá trị chứng minh rất thấp. Nếu một bên trong hợp đồng khởi kiện ra Tòa án thì sẽ rất khó chứng minh được là đã có sự thỏa thuận giữa các bên cũng như các nội dung của hợp đồng nếu một bên phủ nhận.

Quyền tự do lựa chọn nơi cư trú trên lãnh thổ Việt Nam là một trong những quyền quan trọng được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và cụ thể hóa trong Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013, cũng như nhiều văn bản quy phạm pháp luật.

Giao dịch nói chung, hợp đồng nói riêng được xác lập bởi người đại diện hợp pháp của công ty vẫn ràng buộc quyền và nghĩa vụ công ty cho dù hợp đồng không có con dấu của công ty.

Các giao dịch dân sự do chủ thể không đáp ứng điều kiện về năng lực hành vi dân sự thực hiện nếu không có sự giám sát, quản lý của người đại diện có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích cho chính bản thân họ và những người xung quanh.

Thuê nhà ở dần trở thành một vấn đề quan trọng của một vài bộ phận người dân, đặc biệt là sinh viên và người lao động đến từ các tỉnh thành khác. Bài viết nhằm cung cấp thông tin về một vài vấn đề pháp lý phổ biến, thường xảy ra khi giao kết hợp đồng thuê nhà.

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm phát sinh quan hệ thừa kế.

Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan nhà nước được pháp luật quy định hoặc được cử để chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Quy định về cầm giữ tài sản có một số những nội dung mới, được bổ sung vào Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS 2015) so với Bộ luật dân sự năm 2005 (BLDS 2005).

Đất đai là một loại tài sản đặc biệt, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) có nhiều quy định mới so với Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Trong đó Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính”.

Pháp nhân là một tổ chức thống nhất, độc lập, hợp pháo có tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trên cơ sở tự nguyện của các bên.

Đại lý thương mại là hoạt động trung gian thương mại được quy định trong Luật thương mại năm 2005.

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống thuộc diện thừa kế hoặc người không thuộc diện thừa kế nhưng được người để lại di sản thừa kế để lại tài sản theo di chúc, tài sản để lại được gọi là di sản.

Điều 308 Luật Thương mại năm 2005 quy định về các trường hợp tạm ngừng thực hiện hợp đông bao gồm: các bên đã thỏa thuận trước về điều kiện tạm ngừng thực hiện hợp đồng hoặc một trong các bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Trong hợp đồng, một số điều khoản tưởng chừng không quan trọng lại tiềm ẩn những rủi ro lớn nếu không được lưu ý và thỏa thuận rõ ràng.

Điều khoản thanh toán là một nội dung không thể thiếu trong hợp đồng thương mại. Việc quy định cụ thể và chi tiết về thời hạn thanh toán, địa điểm, phương thức, hậu quả của việc chậm thanh toán, hay các chế tài trong trường hợp chậm thanh toán là rất cần thiết.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng là hành vi pháp lý của một bên (đơn phương) nhằm chấm dứt thực hiện các thỏa thuận đã được ghi nhận trong hợp đồng.

Thời điểm bên bán giao hàng cho bên mua có phải thời điểm bên bán không phải chịu trách nhiệm đối với các rủi ro xảy ra đối với hàng hóa đã giao nhận?