Chứng minh trong tố tụng dân sự đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xác định sự thật khách quan của vụ án. Thông qua hoạt động chứng minh, Tòa án xác định được chứng cứ nào là có thật, giúp cho việc giải quyết vụ án được đúng đắn, khách quan.

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự là tổng hợp những yếu tố bắt buộc phải được đáp ứng đề cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc các chủ thể khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nộp đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự.

Khác với vụ án dân sự, việc dân sự không có tranh chấp nên không có nguyên đơn, bị đơn. Việc xác định thẩm quyền giải quyết việc dân sự theo lãnh thổ của Tòa án phải căn cứ vào loại việc dân sự cụ thể.

Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cá nhân được quy định điều 177 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015.

Luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử trong tố tụng dân sự: trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa.

Theo Luật Trọng tài năm 2010 thì khi giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại bằng trọng tài thương mại phải tuân theo các nguyên tắc sau:...

Khi xem xét giải quyết vụ án dân sự, toàn án có thẩm quyền mới có thẩm quyền xem xét thụ lý và xét xử vụ án. Thẩm quyền của tòa án có thể được xác định theo cấp, theo lãnh thổ, ... Trong đó, thẩm quyền theo lãnh thổ được quy định như sau:

Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự phải có các nội dung chính sau đây: Ngày, tháng, năm làm đơn; tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;...

Những người tham gia phiên họp giải quyết việc dân sự được pháp luật quy định là: Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp; người yêu cầu hoặc người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;...

Sau khi gửi đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự lên tòa án thì tòa án sẽ xem xét xử lý đơn yêu cầu như thế nào? Dưới đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề này như sau:..

Giám đốc thẩm và tái thẩm đều là thủ tục xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật với cơ quan có thẩm quyền xét xử là tương đương nhau. Tuy nhiên giữa hai thủ tục xét xử này lại vô cùng khác nhau.

Không phải bản án, quyết định nào của tòa cũng có thể kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hay tái thẩm mà cần thỏa mãn các điều kiện thẻo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự như sau...

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa để xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Vậy thủ tục xét xử giám đốc thẩm này được thực hiện như thế nào?

Khi giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật áp dụng thì tòa án có thể áp dụng tập quán, lẽ công bằng, tương tự pháp luật để giải quyết nếu như chúng không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.

Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải làm đơn gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện như sau:

Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án có quyền yêu cầu Tòa án đang giải quyết vụ án đó áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Quyền và nghĩa vụ của họ được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Khi thực hiện quyền khởi kiện để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, cá nhân, tổ chức gửi đơn khởi kiện kèm theo các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ đến Tòa án. Tòa án sau khi nhận đơn sẽ xem xét để thụ lý hoặc không thụ lý vụ án.

Những ai phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính? Người nộp tiền tạm ứng cũng là người phải nộp án phí sơ thẩm có phải hay không? Để giải đáp thắc mắc này của quý khách hàng, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau...