Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải tuân thủ thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động như thế nào?

Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải báo trước cho người sử dụng lao động trong một khoảng thời gian quy định. Tùy thuộc vào loại hợp đồng lao động hoặc lý do chấm dứt thì thời hạn thông báo sẽ khác nhau.

Xem thêm ...

Trước khi ký kết hợp đồng lao động chính thức thì người sử dụng lao động thường yêu cầu người lao động thử việc trong thời gian nhất định. Nếu người lao động đạt yêu cầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng lao động chính thức.

Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó là vấn đề việc làm và các chế độ trợ cấp cho người lao động. Trong đó thủ tục để hưởng chế độ thai sản được nhiều lao động nữ quan tâm. Luật Everest sẽ cung cấp cho quý khách dịch vụ về thủ tục hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ bị xử phạt hành chính nếu có hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

Doanh nghiệp thuê lao động là người nước ngoài cần chú ý một số vấn đề về Giấy phép lao động, trách nnhiệm của doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân của người lao động như kê khai, nộp và quyết toán thuế.

Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động chưa thành niên, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có quy định cụ thể, chi tiết những công việc được sử dụng lao động chưa thành niên mà doanh nghiệp cần lưu ý.

Nhà nước có chính sách khuyến khích và ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đến làm việc ở vùng cao, biên giới, hải đảo và những vùng có nhiều khó khăn.

Người học nghề ở cơ sở dạy nghề ít nhất phải đủ 13 tuổi, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định có thể thu nhận người học nghề có độ tuổi thấp hơn, và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu của nghề theo học.

Nội quy lao động phải được thông báo đến từng người và những điểm chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp.

Cho thuê lại lao động không phải là vấn đề mới, nhưng tới Bộ luật Lao động 2012, vấn đề này mới được lưu ý và phổ biến hơn. Cho thuê lại lao động là một lĩnh vực tiềm năng và cần thiết trong nền kinh tế đang dần chuyển đổi sang

Thực tế hiện nay cho thấy thực trạng sa thải lao động trái pháp luật đang diễn ra rất nhiều. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ nhiều lý do, nhưng nguyên nhân chính là do NSDLĐ đang cố tình khai thác vào những quy định chưa chặt chẽ của pháp luật hiện nay.

Trong cuộc sống không thể tránh khỏi trường hợp người lao động phải tự ý nghỉ việc. Khi đó, người lao động phải có lý do chính đáng và không nghỉ quá số buổi cộng dồn trong tháng hoặc 1 năm thì không bị sa thải.

Bộ luật lao động năm 2012 quy định khi người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì phải có nội quy lao động bằng văn bản. Nội quy lao động được lập đơn phương từ phía người sử dụng lao động tùy thuộc vào tính chất của từng công ty.

Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải báo trước cho người sử dụng lao động trong một khoảng thời gian quy định. Tùy thuộc vào loại hợp đồng lao động hoặc lý do chấm dứt thì thời hạn thông báo sẽ khác nhau.

Trong quá trình lao động, vì nhiều lý do mà người lao động cho rằng mình không thể tiếp tục thực hiện công việc trong hợp đồng được nữa và lý do này phải chính đáng thì người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

Sau khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động thì công ty phải nhận người lao động trở lại làm việc.

Khi có nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì người lao động có thể bị chuyển qua làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Tuy nhiên, mức lương của họ phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thì không thể tránh khỏi trường hợp người của một bộ phận bị thiếu hoặc phải tăng cường khiến cho nhiều người lao động bị điều chuyển sang làm công việc khác với công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Trước khi trở thành nhân viêc chính thức của một công ty, doanh nghiệp thì người lao động phải trải qua quá trình thử việc. Việc thử việc có thể làm thành một hợp đồng thử việc hoặc được quy định tại một khoản trong hợp đồng lao động.

Trước khi ký kết hợp đồng lao động chính thức thì người sử dụng lao động thường yêu cầu người lao động thử việc trong thời gian nhất định. Nếu người lao động đạt yêu cầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng lao động chính thức.

Khi tham gia lao động, tiền lương là sự quan tâm hàng đầu của người lao động. Khi người lao động ký kết hợp đồng thì có nhiều trường hợp thỏa ước lao động tập thể ra đời sau có quy định mức lương tối thiểu cao hơn thì người lao động nên chú ý những điều này.

Khi ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động thì người lao động không chỉ quan tâm đến hình thức của hợp đồng, chủ thể ký kết mà quan trọng nhất là phải biết những nội dung chủ yếu của hợp đồng đó.

Khi giao kết hợp đồng lao động thì hầu hết hợp đồng đều phải lập thành văn bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng.