Cách tính mức hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần theo luật mới?

Đối tượng được hưởng và Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015

Hỏi: Tôi muốn hỏi cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 8 năm 2014. Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm của tôi là 6 triệu và không có thay đổi trong những tháng tôi làm việc. Nay tôi mới được người bạn bảo là có thể rút bảo hiểm về để lấy 1 lần. Vậy không biết như thế có đúng không? mong công ty tính giúp tôi xem nếu lấy được thì tôi được bao nhiêu tiền. (Kim Phúc - Hà Nam)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Nhung - Tổ tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 quy định về bảo hiểm xã hội một lần. Theo đó :

“1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”.

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, trong trường hợp của anh, anh dừng đóng bảo hiểm từ tháng 8 năm 2014 nên thời gian dừng đóng bảo hiểm đã trên 1 năm. Bên cạnh đó, anh mới tham gia bảo hiểm xã hội được 1 năm (từ tháng 9/2013 đến tháng 8/2014), vì vậy, nếu có yêu cầu thì anh có thể được giải quyết bảo hiểm xã hội một lần.


Mức hưởng bảo hiểm của anh được xác định như sau:

– Thời điểm trước 1/1/ 2014, anh đã tham gia BHXH được 4 tháng nên 4 tháng lẻ này sẽ được chuyển sang thời gian đóng BHXH từ ngày 1/1/2014 trở đi .

– Thời điểm từ 1/1/2014 trở đi, bạn tham gia BHXH được 8 tháng (từ tháng 01/2014 đến tháng 08/2014)

Do đó, tổng thời gian được tính hưởng BHXH 1 lần của anh là 12 tháng cho giai đoạn tham gia bảo hiểm từ 1/1/2014 và anh sẽ được hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương quá trình đóng BHXH từ 2014 trở đi. Theo như anh nói thì tiền lương tháng đóng BHXH của anh là 6 triệu và không có sự thay đổi trong thời gian anh làm việc cho nên anh sẽ được hưởng là: 2 x 6 triệu = 12 triệu tiền BHXH 1 lần.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.