Pháp luật quy định như thế nào về bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Ngoài những đối tượng bắt buộc phải nộp bảo hiểm xã hội, tất cả các công dân từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng các quyền lợi từ bảo hiểm xã hội.Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Căn cứ pháp lý theo:

- Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

- Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016

1. Đối tượng tham gia

- Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc.

- Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH.

2. Phương thức đóng, thời điểm đóng

- Đối với người tham gia BHXH tự nguyện được chọn các phương thức đóng sau đây:

+ Đóng hàng tháng

+ Đóng 3 tháng một lần

+ Đóng 6 tháng một lần

+ Đóng 12 tháng một lần

+ Đóng một lần cho nhiều năm về sau, nhưng không quá 5 năm một lần

+ Đóng một lần cho những năm còn thiều đối với người tham gia BHXH đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian tham gia, nhưng không quá 10 năm (120 tháng tham gia BHXH)

- Thời điểm đóng

+ Trong tháng đối với phương thức đóng hàng tháng

+ Trong 3 tháng đối với phương thức đóng 3 tháng một lần

+ Trong 4 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần

+ Trong 7 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần

+ Đối với phương thức đóng đóng 1 lần cho nhiều năm về sau và đóng 1 lần cho những năm còn thiếu thời điểm nộp tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập làm căn cứ đóng.

3. Mức đóng

- Mức đóng BHXH tự nguyện được người tham gia tự lựa chọn căn cứ mức thu nhập tháng:

Mtnt = CN + m x 50.000đ

Trong đó:

+ Mtnt: Mức thu nhập tháng

+ CN: mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng)

+ m: số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n

A = 22% x Mtnt x t

Trong đó:

+ A: Mức đóng BHXH tự nguyện/lần

+ t: phương thức đóng (hàng tháng/3 tháng/6 tháng/12 tháng)

Lưu ý:

- Mức đóng BHXH tự nguyện:

+ Thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định (thời điểm tháng 9/2016 là 700.000đồng/tháng theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016-2020)

+ Cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

- Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm:

BHXH tự nguyện

- Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia đủ tuổi nghi hưu nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH nhưng không quá 10 năm (120 tháng)

BHXH tự nguyện

Trong đó:

+ Mi: Mức thu nhập tháng do người tham gia chọn tại thời điểm đóng

+ r: Lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH VN công bố của năm trước liên kề với năm đóng

+ n: số năm đóng trước do người tham gia BHXH chọn có giá trị từ 1 đến 5

+ i: số tự nhiên có giá trị từ 1 đến (n x 12)

+ t: Số tháng còn thiếu, nhận một trong các giá trị từ 1 đến 120

4. Hồ sơ tham gia gồm:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN mẫu TK1-TS

- Sổ BHXH (đối với người đã có sổ BHXH)

- Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH (đối với người đã hưởng trợ cấp BHXH 1 lần)

- Mẫu TK3-TS, D05-TS ( đối với đơn vị đại diện cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện)

5. Quyền lợi hưởng

- Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng quyền lợi về hưu trí, tử tuất, BHXH một lần như nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

6. Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

- Từ ngày 01/01/2018 Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn

Cụ thể:

+ Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;

+ Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

+ Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

- Mức hỗ trợ tiền đóng hàng tháng được tính bằng công thức:

Mhtt = k x 22% x CN (đồng/tháng)

- Mức hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia BHXH đóng theo phương thức 3 tháng một lần/ 6 tháng một lần/ 12 tháng một lần hoặc một lần cho nhiều năm về sau được tính bằng công thức sau:

Mht = n x k x 22% x CN (đồng)

- Mức hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức đóng cho những năm còn thiếu

BHXH tụ nguyện

Trong đó:

+ K: tỷ lệ phần trăm hỗ trợ của Nhà nước (%)

+ n: Số tháng được hỗ trợ tương ứng với các phương thức đóng

+ CN: mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn làm căn cứ xác định mức hỗ trợ quy định tại thời điểm đóng (đồng/tháng) do Thủ tướng Chính phủ quy định

+ t: có giá trị từ 1 đến 120

+ i: có giá trị từ 1 đến t


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Chi nhánh Tây Hà Nội:Tầng 9, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  4. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  5. E-mail:info@everest.net.vn, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.