Mẫu giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng mới nhất

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp mẫu giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng như sau:

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên  – gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên – gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198


BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

.........., ngày......tháng......năm......

Kính gửi: ............................... (tên Bên mua)

(Sau đây gọi là Bên mua)

Theo đề nghị của........... [điền tên nhà thầu] (sau đây gọi là Bên bán)............ là nhà thầu trúng thầu gói thầu.............. [điền tên gói thầu].............. cam kết sẽ ký (hoặc đã ký(1)) Hợp đồng cung cấp ........ [mô tả hàng hóa] (sau đây gọi là Hợp đồng);

Theo quy định trong HSMT (hoặc trong Hợp đồng đối với trường hợp đã ký hợp đồng), Bên bán phải nộp cho Bên mua bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Hợp đồng,

Chúng tôi, ............[điền tên của Ngân hàng]............[điền tên nước]........có trụ sở đăng ký tại ..........[ghi địa chỉ của Ngân hàng](2)(sau đây gọi là “Ngân hàng”)..........., xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện Hợp đồng của bên bán với số tiền là ............[ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]............ Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Bên mua bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ............[ghi số tiền bảo lãnh]............. như đã nêu trên, khi có văn bản của Bên mua thông báo Bên bán vi phạm Hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày..... tháng.....năm ..........(3)

Đại diện hợp pháp của Ngân hàng

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Nếu Ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có Hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh, thì Bên mời thầu phải báo cáo Người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:

“Theo đề nghị của ...............[điền tên nhà thầu] (sau đây gọi là Bên bán)...... là nhà thầu trúng thầu gói thầu .............[điền tên gói thầu]......... đã ký Hợp đồng số .........[điền số Hợp đồng]...... ngày...... tháng......... năm.......... về việc cung cấp .......[mô tả hàng hóa] (sau đây gọi là Hợp đồng)”.

(2) Địa chỉ Ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, email để liên hệ.

(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 7 ĐKC.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198,E-mail:info@everest.org.vn.