Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Mẫu: TK3-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI

THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ..............................................................................

Số định danh: ................................

[01]. Tên đơn vị bằng tiếng Việt: .....................…………………………………..

[02]. Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có): ............................................................

[03]. Mã số thuế: ....................................................................................................

[04]. Địa chỉ trụ sở..................................................................................................

[05]. Loại hình đơn vị: ……………………………...

[06]. Số điện thoại.............................. [07]. Địa chỉ email......................................

[08]. Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

[08.1]. Số: …………….; [08.2]. Nơi cấp: ………………………………………..

[09]. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

[09.1]. Họ và tên.....................................................................................................

[09.2]. Ngày tháng năm sinh ..................... [09.3]. Giới tính .................................

[09.4]. Quốc tịch ................................ [09.5]. Số CMT/hộ chiếu ..........................

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. Hằng quý. [10.2]. 6 tháng một lần

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ………………………..………………………

……………………………………………………………………………………

[12]. Tài liệu kèm theo: …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

.........., ngày ...... tháng ..... năm ..........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Chi nhánh Tây Hà Nội:Tầng 9, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  4. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  5. E-mail:info@everest.net.vn, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.