Chuyển nhượng nhãn hiệu được hiểu là việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu từ chủ sở hữu sang cá nhân hoặc tổ chức khác. Việc chuyển nhượng nhãn hiệu ở Việt Nam phải được lập thành văn bản có sự đồng ý của cả hai bên.

Khi bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì chủ của sản phẩm trí tuệ đó bị tổn thất không nhỏ. Khi đó, pháp luật quy định nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để các bên có tính được mức thiệt hại và mức bồi thường của mình.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp muốn bảo hộ đối với chính tên gọi của tổ chức mình trong kinh doanh để đảm bảo tên doanh nghiệp mình không bị trùng với doanh nghiệp khác.

Cách tốt nhất để tránh xâm phạm quyền là phải có được văn bản cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả trước khi sử dụng hay khai thác tác phẩm.