Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất năm 2017

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH đã thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện so với quy định tại Nghị định 134/2015/NĐ-CP

Hỏi: Tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho chồng tôi đang làm nông dân ở nhà. Đề nghị Luật sư tư vấn cho tôi xem mức tiền tôi phải đóng Bảo hiểm xã hội cho chồng là bao nhiêu? (Phạm Thị Nga – Long An)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198Luật gia Đoàn Thị Bích - Tổ tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ Thông tư 01/2016/TT- BLĐTBXH quy định về Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

- Mức đóng BHXH tự nguyện được người tham gia tự lựa chọn căn cứ mức thu nhập tháng:

Mtnt = CN + m x 50.000đ

Trong đó:

+ Mtnt: Mức thu nhập tháng

+ CN: mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng)

+ m: số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n

A = 22% x Mtnt x t

Trong đó:

+ A: Mức đóng BHXH tự nguyện/lần

+ t: phương thức đóng (hàng tháng/3 tháng/6 tháng/12 tháng)

Lưu ý:

- Mức đóng BHXH tự nguyện:

+ Thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định (thời điểm tháng 9/2016 là 700.000đồng/tháng theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016-2020)

+ Cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

- Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm:

BHXH tự nguyện

- Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia đủ tuổi nghi hưu nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH nhưng không quá 10 năm (120 tháng)

BHXH tự nguyện

Trong đó:

+ Mi: Mức thu nhập tháng do người tham gia chọn tại thời điểm đóng

+ r: Lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH VN công bố của năm trước liên kề với năm đóng

+ n: số năm đóng trước do người tham gia BHXH chọn có giá trị từ 1 đến 5

+ i: số tự nhiên có giá trị từ 1 đến (n x 12)

+ t: Số tháng còn thiếu, nhận một trong các giá trị từ 1 đến 120


Như vậy tùy theo phương thức chị lựa chọn đóng BHXH tự nguyện cho chồng chị và mức thu nhập của chông chị thì sẽ tính được mức đóng tiền bảo hiểm xã hội như chúng tôi đã tư vấn ở trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@everest.net.vn.z
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.