Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay là bao nhiêu?

Người lao động hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn

Hỏi: Tôi có hộ khẩu ở Hà Tĩnh nhưng hiện nay đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM. Bây giờ tôi đang có nhu cầu mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi có thể đến đâu để đăng kí mua bảo hiểm xã hội? Mức đóng bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? (Ngọc Thu-Hà Tĩnh)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6218.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.

Luật gia Nguyễn Thị Nhung - Tổ tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này“.

Theo đó, nếu chị đáp ứng điều kiện trên thì chị có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất“.

Đồng thời theo quy định tại Điều 100 Luật bảo hiểm xã hội 2014 phương thức và mức đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau:

“1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở“.

Chị có thể liên hệ trực tiếp cơ quan bảo hiểm cấp quận/huyện nơi chị đăng kí thường trú hoặc nơi chịđăng kí tạm trú. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

Mdt = 22% x Mtnt

Trong đó:

– Mdt: Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng.

– Mtnt: mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mtnt = CN + m x 50.000 (đồng/tháng).

Trong đó:

– CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời Điểm đóng (đồng/tháng).

– m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

Mức thu nhập tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị có thể hưởng các chế độ dành cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện được pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội 2014 bao gồm chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm