Mẫu đơn đề nghị cung cấp hóa đơn lẻ mới nhất năm 2017

Công ty Luật TNHH Everest xin được cung cấp mẫu đơn đề nghị cung cấp hóa đơn lẻ mới nhất như sau:CÔNG TY ……………

-----o0o-----

Số: 01/20…../ QC - CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …

ĐƠN XINCẤP HÓA ĐƠN LẺ

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn:

1. Tên hộ cá nhân kinh doanh đề nghị bán (cấp) hóa đơn lẻ:

2. Địa chỉ (đối với cá nhân kinh doanh là địa chỉ trụ sở chính ghi theo đăng ký thuế):................

3. Mã số thuế (hoặc số chứng minh nhân dân):.......................................................................

4. Mặt hàng kinh doanh:........................................................................................................

5. Lý do đề nghị cấp lẻ hóa đơn: ...........................................................................................

6. Người nhận hóa đơn: .......................................................................

7. Chứng minh thư/ Hộ chiếu số: .......................................cấp ngày...........................tại..............................

II. Doanh thu phát sinh từ bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ:

1. Tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị bán (cấp) hóa đơn lẻ:...........................................................

2. Họ tên người mua hàng hóa: ............................................................................

3. Địa chỉ: ..................................................................

4. Mã số thuế: ..........................................................

5. Thông tin hợp đồng mua/bán (nếu có): ........................................................................

6.Doanh thu phát sinh:...........................................

Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Tôi xin cam kết:

Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính có thực của hàng hóa, dịch vụ kê khai.

Nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối bán hóa đơn, quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước, nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cám ơn!

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ, tên)Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Chi nhánh Tây Hà Nội:Tầng 9, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  4. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  5. E-mail:info@everest.net.vn, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.