Hợp đồng không đóng dấu, giá trị pháp lý thế nào?

Giao dịch nói chung, hợp đồng nói riêng được xác lập bởi người đại diện hợp pháp của công ty vẫn ràng buộc quyền và nghĩa vụ công ty cho dù hợp đồng không có con dấu của công ty.

Trong thực tế, có nhiều hợp đồng được xác lập trên danh nghĩa của công ty có đóng con dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng nhiều trường hợp giao dịch trên danh nghĩa của công ty lại không đóng con dấu của công ty.Trong trường hợp công ty có con dấu và trong giao dịch không có con dấu của công ty thì giao dịch này có giá trị pháp lý đối với công ty không?

Luật sư Nguyễn Hoài Thương - Công ty Luật TNHH Everest- Tổng đài tư vấn (24/7):1900 6198
Luật sư Nguyễn Hoài Thương - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7):1900 6198


Hợp đồng không đóng con dấu của công ty vẫn ràng buộc giá trị pháp lý


Giao dịch nói chung, hợp đồng nói riêng được xác lập bởi người đại diện hợp pháp của công ty vẫn ràng buộc quyền và nghĩa vụ công ty cho dù hợp đồng không đóng dấu của công ty.

Hiện nay, có rất nhiều giao dịch được xác lập như một cách tự nguyện, ngay tình mà không thể có con dấu như giao dịch được xác lập qua thư điện tử. Do đó, nếu chúng ta buộc hợp đồng phải đóng con dấu của công ty mới ràng buộc công ty thì sẽ không đảm bảo nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự: "Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng" (theo khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2005).

Việc bắt buộc đóng dấu có thể làm vô hiệu hóa nhiều giao dịch được xác lập tự nguyện, ngay tình và nội dung cũng như mục đích không vi phạm điều cấm hay trái đạo đức xã hội.

Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định, công ty có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của công ty theo quy định pháp luật. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin tên công ty và mã số doanh nghiệp đồng thời con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng con dấu.

Với quy định này, chúng ta có thể hiểu rằng công ty không sử dụng con dấu trong các giao dịch, hợp đồng không làm ảnh hưởng tới giá trị của giao dịch mà công ty đã xác lập, thực hiện.

Công ty có thể sử dụng con dấu trong các giao dịch, hợp đồng nhưng việc không sử dụng con dấu cho giao dịch, hợp đồng cũng không làm ảnh hưởng tới tính hiệu lực của giao dịch, hợp đồng đó. Trừ trường hợp “các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng con dấu” (căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014) và trong một số hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng...bắt buộc phải đóng dấu của hai bên.

Đối với công ty đã xác lập hợp đồng với khách hàng, đối tác mà đối tác, khách hàng không đóng dấu vào hợp đồng thì cũng không cần quá lo ngại về giá trị hợp đồng. Giao dịch, hợp đồng đó vẫn có giá trị pháp lý cho dù không được đóng dấu của công ty.

Khi hợp đồng được một cá nhân ký với con dấu của công ty thì thông tin này được hiểu rằng người ký đã ký với tư cách đại diện của doanh nghiệp (không ký với tư cách cá nhân người ký). Các công ty cần lưu ý, khi xác lập giao dịch, ký kết hợp đồng mà không có con dấu của công ty thì công ty bên còn lại cần kiểm tra kỹ về tư cách của người ký kết hợp đồng rằng người đó có đảm bảo tư cách là đại diện cho doanh nghiệp (đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền) hay không?

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Hoài Thương - Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest

Xem thêm:Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.