Buộc thực hiện đúng hợp đồng theo quy định của pháp luật

Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.

Căn cứ áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng khi có hành vi vi phạm hợp đồng và hành vi vi phạm đó không thuộc các trường hợp loại trừ trách nhiệm quy định tại điều 294 LTM 2005, đó là:

Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận;

Xảy ra sự kiện bất khả kháng;

Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;

Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198


Thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Theo quy định của luật thương mại 2005, buộc thực hiện đúng hợp đồng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khắc phục vi phạm để hợp đồng được thực hiện đúng theo thỏa thuận

Bước 2: Được tiến hành trong trường hợp bước 1 không thể thực hiện được, đó là thay thế hàng hóa, dịch vụ đã thỏa thuận bằng hàng hóa, dịch vụ khác chủng loại hay trả bằng tiền.

Lưu ý:Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện bước 2 thì bên bị vi phạm có các quyền sau:

Mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng và bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có;

Tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ và bên vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý.

Trường hợp bên mua vi phạm hợp đồng thì bên bán có quyền yêu cầu bên mua trả tiền, nhận hàng hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác của bên mua được quy định trong hợp đồng và pháp luật.

Trường hợp gia hạn biện pháp buộc thực hiện đúng hợp đồng

Trên thực tế, khi mà một bên đã có hành vi không thực hiện đúng như hợp đồng đã thỏa thuận thì yêu cầu thực hiện chính xác hợp đồng gần như là điều không thể. Nếu bên vi phạm có thực hiện thì cũng không thể đúng như thỏa thuận, chí ít là chậm so với thời hạn thực hiện hợp đồng.

Do đó, để tạo điều kiện cho bên vi phạm thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng đã thỏa thuận, pháp luật cho phép bên bị vi phạm có thể gia hạn thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, thời hạn này luật không xác định mà để cho bên bị vi phạm quyết định vấn đề.

Các biện pháp chế tài khác được áp dụng đồng thời với chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Về bản chất, đây là loại chế tài tác động tới hành vi của bên vi phạm hợp đồng, qua đó nhằm mục đích thực hiện chính xác các điều khoản đã thỏa thuận. Do vậy, trong thời gian áp dụng chế tài này, bên bị vi phạm chỉ có quyền áp dụng 2 loại chế tài là yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp bên vi phạm không thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong thời hạn mà bên bị vi phạm ấn định, bên bị vi phạm được áp dụng các chế tài khác để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail:info@everest.org.vn.